Statistika

Tri sveska ”Otvorenih pečata” u 3. izdanju ukupno imaju 1.245 stranica, 714 slika, crteža i geografskih karata te 378.970 riječi. Kad je za ovo zadnje čuo jedan moj prijatelj, rekao je: ”Au, pa toliko ne može ni moja žena reći!”.