Recenzija Zlatka Tomićića

NOVI POGLED NA POVIJEST – NOVA TEORIJA O PODRIJETLU HRVATA TIHOMIRA MIKULIĆA

U posljednjih dvjesto godina nastalo je nekoliko teorija o podrijetlu Hrvata. One se dijele u dvije skupine: u kasnohrvatsko-srednjovjekovne hipoteze i ranohrvatsko-antičke hipoteze. U prvu skupinu spadaju: panslavensko-karpatska, avarsko-tatarska, gotsko-nordijska i kavkasko-alarodska. U drugu skupinu dolaze: iransko-arijevska, ilirsko-balkanska, zapadno-keltska i prethistorijsko-prahrvatska.

Tihomir Mikulić sa svoje tri knjige (I i II izdanje), postavlja posve novu, do sada nepoznatu teoriju.

Te su tri knjige riznice novih, upravo nevjerojatnih otkrića o starome narodu Hrvata. Mikulićevo je djelo demontaža i rekonstrukcija ne samo stare povijesti Hrvata, nego i staroga Egipta, Palestine sa svoje dvije države: Izraelom i Judejom, novim čitanjem Biblije i povijesti kako se ona odigravala u razdoblju prije Krista. Tu se na novi način opisuje povijest staroga Egipta i njegovih odnosa s Huritima, tj. pra-Hrvatima s kojima su bili stoljećima u živim i vrlo dinačičnim odnosima…

…A ono što je najvažnije je povijest Hrvata koja se odigravala u Izraelu, gdje nisu živjeli ni Židovi ni Semiti, nego naši preci Huriti i Indoarijanci. Stoga su bile dvije države u Palestini, tj. u zemlji Huru ili Kanaanu: Izrael na sjeveru i Judeja na jugu, koje su bile neprijateljske i međusobno su stalno ratovale. … Našu nazočnost u svim tim zemljama potvrđuju brojni toponimi. Iz Svete zemlje Hrvati su donijeli tzv. ravnu kapu, crven-kapu Hrvatsku, koja se i danas nosi u dinarskom predjelu Hrvatske. Pa i u Primorju i na nekim otocima.

Od svih dosadašnjih teorija ova nova o našemu podrijetlu iz Izraela je najneobičnija, no možda i najprihvatljivija. Mikulićeve knjige otkrile su ne samo pravu istinu o nama, nego i vrhunske tajne svjetske povijesti.

Zlatko Tomičić, dio članka Novi pogled na povijest, tjednik Fokus, 8. kolovoz 2002.