VIII. Dio

Nasl. sv. 3 izvGOTI, HRVATI I SLAVENI

Nakon antike na naše su područje došli samo Goti, Slaveni i Hrvati. Zbog toga se u VIII. dijelu knjige obradila gotska teorija; zatim se analizirala Jordanesova Getika, a nakon toga usporedilo se kretanje Gota po Europi s rasprostranjenošću haplogrupe I2 po Europi, iz čega se vidjelo njihovo nevjerojatno preklapanje i podudaranje (Prilog 16). Zbog toga se donio zaključak da su haplogrupu I2 po Europi najvećim dijelom rasprostranili Goti od III-VI. Stoljeća. Takav se zaključak potpuno razlikuje od svih današnjih genetskih teorija koje kažu da su se sve najvažnije haplogrupe raširile po Europi prije ledenog doba tj. prije više desetaka tisuća godina!

PRILOG 16) USPOREDBA RASPROSTRANJENOSTI HAPLOGRUPE I2 S KRETANJIMA VIZIGOTA I OSTROGOTA

Goti i I2

Nakon toga obrađeno je kretanje Gota u našim povjesnim izvorima (Toma Arhiđakon i Pop Dukljanin); zatim je obrađen život pod gotskom vlašću Dalmaciji; a nakon toga vrlo je detaljno obrađen Prokopijev Gotski rat u Italiji. Na kraju je obrađena velika numizmatička ostavština Gota na našem području te se zaključilo da su Istočni Goti, nakon što su napustili Italiju, doselili u Dalmaciju.