VII. Dio

 Nasl. sv. 3 izvOD CRNOG MORA DO JADRANA

U VII. dijelu prvo je obrađen put od Crnog mora do Karpata, a zatim put od Karpata do Hrvatske na Jadranu. Na tom putu u Ukrajini još i danas postoji više toponima koje nose ime Hrvata, dok u Češkoj, Slovačkoj i Poljskoj postoje toliko brojni toponimi koji su identični ili gotovo identični s današnjim toponimima u Međimurju, Zagorju, Slavoniji, Lici, Dalmaciji, Bosni i Hercegovini i drugdje, da je bilo potrebno više od 17 stranica knjige da bi ih se sve navelo (Prilog 13)! Osim toga na tom području postoje također i toponimi koji su istovjetni s imenima petero braće i dvije sestre navedenih u Porfirogenetovoj legendi o doseljenju Hrvata u Dalmaciju, tako da sve to zajedno potvrđuje navedenu seobu Hrvata i Slavena na jug, uključujući seobu i na Dinarsko područje, za koje neki, koji negiraju seobu na to područje, misle da ga nije ozbiljnije dodirnula seoba s Karpata .

PRILOG 13) SKRAĆENI PREGLED TOPONIMA I HIDRONIMA S KARPATA DONESENIH NA JADRAN I BALKAN

Toponimi s Karpata

Zatim su vrlo detaljno analizirani svi izvori o doseljenju Hrvata (Porfirogenet, Toma Arhiđakon, Pop Dukljanin), a u sklopu toga analiziran je i najzanimljiviji i najzagonetniji odlomak iz DAI XXXI (Prilog 14).

PRILOG 14. NAJZAGONETNIJI ODLOMAK IZ DAI XXXI.

Porfirogenet

Nakon toga obrađeni su povjesni podaci o prodorima Slavena prema jugu u VI. i VII. stoljeću; zatim su proanalizirani hladni klimatski uvjeti na sjevernoj hemisferi od I. do VII. stoljeća te ih se povezalo sa seobom u toplije područje na jugu; nakon toga analizirala se genetska slika današnjih Hrvata i drugih naroda na području jugoistočne Europe te jeu sklopu toga analizirana najraširenija haplogrupa I2 u Hrvatskoj i Bosni Hercegovini, kao i njeno začuđujuće rasprostiranje po Europi (Balkan, Ukrajina, Španjolska) te po Africi i Bliskom istoku (Prilog 15).

PRILOG 15) RASPROSTRANJENOST HAPLOGRUPE I2 U EUROPI

I2 u Europi

U vezi toga postavilo se pitanje: koji je to etnos rasprostranio tu haplogrupu po tako širokom području? Kako bi se odgovorilo na to pitanje, poduzeto je istraživanje koje je opisano u VIII. Dijelu.