IX. Dio

Nasl. sv. 3 izvU ZEMLJI GUTA

U IX. dijelu krenulo se u potragu za matičnim područjem s kojega su Goti (Hrothgoti, Guti, Gutani) krenuli put Europe. To je područje pronađeno u zemlji Gutium na Zagrosu na zapadnom dijelu Irana, zbog čega su obrađeni svi sumerski mitovi iz II. tis.pr.Kr. koji govore o kraljevstvu Aratta, gorovitoj zemlji Hurrum i planini Hurrum. Dalje su obrađeni svi antički tekstovi iz I. tis.pr.Kr. koji govore o Gutima (Hamurabijev tekst, Anali Sanheriba, Esarhadrona, Nabopolasara, Nabonidusa, Kirov proglas i dr.), a nakon toga izvršeno je povezivanje Guta, Gota i Hrvata.

Nakon toga obrađene su deportacije deset plemena Izraela (Horbata, Horvata, Harvata iz Svete zemlje) u Halah u Asiriji, na područje rijeke Habor u Gozanu i u Mediju (u Bibliji: zemlja Hara, Prilog 17), kao i još jedna njihova deportacija u Harauvatiju (tj. u Afganistan, Prilog 18), a zatim je obrađena Ezrina Apokalipsa koja u jednom segmentu govori o deset plemena Izraela u egzilu.

PRILOG 17) ASIRSKE DEPORTACIJE DESET PLEMENA IZRAELA (HORBATA, HORVATA, HARVATA) IZ SVETE ZEMLJE

Deportacije u Asiriju

PRILOG 18) DEPORTACIJA POTOMAKA DESET PLEMENA IZRAELA (HORBATA, HORVATA, HARVATA) U AFGANISTAN

Druga deportacija

Nakon toga obradilo se prešućivanje, skrivanje i kodiranje podataka o deset plemena Izraela te se povukla paralela između nesretne povijesti današnjih Hrvata i isto takve povijesti njihovih deportiranih predaka Horbata, Horvata, Harvata iz Svete zemlje.